NOVÁ CESTA – Posílení postavení pracovníků v sociálních službách ohrožených nezaměstnaností na trhu práce v Pardubickém kraji

(CZ.04.1.03/1.1.09.3/3012)