Odborné kurzy, konference, semináře, rekvalifikace, veletrhy, výstavy, pronájmy

Kalendář akcí

Dům techniky Pardubice

  • Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – pověření pro vzdělávací činnost
  • Akreditace Ministerstva vnitra ČR – autorizace pro vzdělávací činnost
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu – pověření pro vzdělávací činnost
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – pověření pro vzdělávací činnost
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik
Obrázek