KULTURNÍ AKCE

Hudební pondělníky 2. pololetí 2019
17:30 - 19:00 hod.

  • 14. října 2019 – 17:30 – 19:00 Pardubičtí filharmoničtí šéfové

Letos na podzim bude zahájena už 51. koncertní sezóna Komorní filharmonie Pardubice. V říjnu uplyne přesně půl století od jejího prvního koncertu. Historie prvního východočeského profesionálního orchestru byly zde už mnohokrát připomínány.  Tentokrát si povšimneme jednotlivých mužů, kteří měli zásadní podíl na uměleckém růstu orchestru – jeho  šéfdirigentů. Šlo vesměs o významné představitele našeho hudebního života, kteří zanechali podstatný díl svého díla i v dalších předních orchestrech. Na počátku „pardubické“ řady stojí Libor Pešek, po něm postupně u nás přebírali šéfovskou taktovku Libor Hlaváček, Petr Altrichter, Bohumil Kulínský, Petr Škvor, Róbert Stankovský, Leoš Svárovský, Marko Ivanović, Peter Feranec a Stanislav Vavřínek, který je uměleckým garantem dodnes.

  •  11. listopadu 2019 – 17:30 – 19:00 Životní cesty Bohuslava Martinů

Na počátku mladý modernista – na konci výrazný přestavitel naší národní hudby, který pokračoval v smetanovsko-dvořákovsko-janáčkovské linii, díky níž získala česká hudební tvorba svou světovost a všeobecné uznání. Nebyly to cesty jednoduché, neboť to byl svět, nikoliv domov, kdo jej za jeho života plně docenil. Právě letos si připomínáme 60 let, jež uplynuly od jeho úmrtí ve Švýcarsku, a neuvěřitelných 40 let, co byly jeho tělesné ostatky za účasti tisíců lidí převezeny a uloženy do hrobu v jeho rodné Poličce. Vedle různorodých ukázek jeho bohaté tvorby a připomenutí jeho osudů zavzpomínáme na okamžiky, jež jsme mnozí osobně měli možnost prožít, kdy se naplnila slova kantáty Otvírání studánek: „Jsem doma! A jdu cestou starou…“

  • 9. prosince 2019 – 17:30 – 19:00 Od koledy k oratoriu

Vánoční zpěvy existovaly už v dávnověku. Přesvědčivým důkazem jsou dávné koledy, k nimž se každoročně rádi vracíme a prožíváme atmosféru vánočních svátků jako naši předkové. Jejich vývoj je velmi zajímavý a má pokračování v novodobých vánočních písních. Neméně pozoruhodný je vývoj celé oblasti vánoční duchovní hudby – od gregoriánského chorálu až k velkým vokálně-instrumentálním dílům typu Bachova Vánočního oratoria či Vánoční kantáty Arthura Honeggera. A ještě poutavější je vzájemné prolínání obou linií – anonymních písní a umělých skladeb. V každém případě na nás při poslechu těchto tónů dýchne atmosféra Vánoc, která je po staletí neměnná, byť k nim člověk přistupuje se zcela různorodými postoji a cíli.

Cestovatelské úterky 2. pololetí 2019
17:30 - 19:30 hod.

24. 9. 2019 Řecký ostrov Santorini 2011 – 93 min.

Po návštěvách destinací na řecké pevnině a poté řeckých ostrovů Kréty, Rhodosu, Lesvosu a Kosu, odlétáme na nejkrásnější ze soustavy Kykládského souostroví a to ostrov Santorini, Po seznámení s letoviskem Kamari přijíždíme do ostrovní metropole Firá. Během celodenní prohlídky bílo-modrého města jsme zašli i do sousedních částí a to až do Imerovigli. Na závěr jsme sestoupili 580 schodů do přístavu osobních lodí. Přímo nad letoviskem Kamari se na kopci vysokém 370 m nachází archeologické naleziště starověká Thira. Mezi rozvalinami dórského města jsme strávili celý půlden. Celý den jsme pak věnovali lodnímu výletu na přilehlé černé ostrůvky vzniklé sopečnou činností roku 1450 před Kristem. Učarovalo nám především kouzelné městečko Oia, na nejsevernějším cípu hlavního ostrova. Ve zbývajícím čase se vydáváme do vnitrozemní do vesnice Pyrgos. Ze Santorini přeplouváme na Krétu, kde v západní části ostrova strávíme rovněž pět dní. K vidění odtud bude filmový dokument za dva týdny.

8. 10. 2019 Západní Kréta 2011 – 66 min.

Po šestidenní návštěvě ostrova Santorini jsme přepluli na Krétu a v blízkosti města Chania strávíme zbývajících pět dní. Po seznámení s letoviskem Agia Marina se vydáváme na celodenní prohlídku Chanie. Přes městskou tržnici a katedrálu na náměstí, přecházíme na pevnost, odkud jsou nádherné výhledy nejen              na všechny památky. Dál naše kroky směřují do přístavní zátoky, s pro město typickým majákem. Na závěr si prohlédneme původní katolický kostel, přestavěný na mešitu a to i s minarety. Rovněž na celý den se vydáme autem na úplný západ ostrova. Úvodem navštívíme jeskyni Agia Sofia a po průjezdu vyprahlou hornatou krajinou klášter Chrisos Kalitisa. Bělostná pláž Elafonisi byla první třešničkou na pomyslném dortu přírodních krás, které nás pak provázely cestou nad celým západním pobřežím Kréty. Poslední výlet byl na poloostrov Akrotiri, který je částečně i vojenskou základnou NATO. Najdeme tu ale i několik klášterů, příjemné pláže                 a nakonec i vyhlídkové místo na Chanii. Z blízkého letiště následující den ráno odlétáme. Pod křídly Boeingu se postupně ukazuje celá Chanie a nezápadnější část Kréty, tedy místa, která jsme prošli, nebo projeli během pobytu. Následují mnohé řecké ostrovy a centrální část jihovýchodní Evropy. Zcela nerušeně také vidíme Balaton a Vídeň. Přistáním v Praze filmový dokument končí.

22. 10. 2019 Jihovýchodní Francie údolí řek Tarn a Jonte 2011 – 122 min.

Uprostřed srpna roku 2011 se vydává skupina turistů do jižní Francie s cílem v oblasti náhorní plošiny  v okolí řeky Tarnu. Cesta je obsahem úvodní části komentovaného cestopisného dokumentu a tu doplňuje kratší úsek, seznamující s letoviskem Les Vignes, místem ubytování. První den jsme se vydali do oblasti kouzelné krajiny v blízkosti vesnic západně od Le Roziés a na okraj kaňonu řeky Jonte. Další den jsme autobusem vyjeli na okruh přes La Malene, Saint Schély du Tarn, Sainte Enimie, jeskyně Aven Armand   a města Meyrueis. Třetí pobytový den jsme si prohlédli pamětihodnosti nedalekého města Millau. Odpoledne jsme navštívili akvizici nejvyššího dálničního mostu na světě. V sobotu jsme se přes tento viadukt vydali za pamětihodnostmi vzdálených měst Nímes a Arles. Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou největšího skalního města ve Francii Montpelliér le Vieux. Odpoledne jsme znovu vstoupili do podzemních prostor, tentokrát jeskyně Grotte de Dargillan. Plavbou po hladině řeky Tarnu jsme zahájili nový týden. Na lodích jsme propluli část úseku mezi La Malene a Les Vignes. Poslední pobytový den jsme navštívili nedaleký středověký skalní hrad Chateau de Peyrelade. Cestou domů jsme navštívili město Le Puy de Velay, postavené v údolí se třemi sopečnými sopouchy a mohutnou sochou Panny Marie Francouzské, stojící na vrcholu toho nejvyššího.                                         

5. 11. 2019 Týden v centru rakouských Alp 2008 – 95 min.

Týdenní zájezd, především za krajinnými a přírodními krásami centrální části Rakouska, přivedl                  na konci srpna roku 2008 skupinu 40 turistů z Pardubicka do oblasti Schladmingu. Město leží mezi alpským hřebenem Nízkých Taur a Dachsteinu, tedy v jedné z vyhlášených turistických oblastí země našich jižních sousedů. A právě dominanta kraje Hoher Dachstein, měla být onou třešničkou na dortu všech turistických aktivit. Výstupu na třítisícovku ale předcházelo několik túr na protilehlý alpský hřeben, většinou do výšek jen okolo dvou tisíc metrů. Tak jsme se dostali na Hauser Kaibling, Planai, k vodopádům divoké říčky Reisachu, ale i k zrcadlovému jezeru. Cestou  do Rakouska jsme se zastavili i v Hallstattu. Na ledovci přímo pod Hoher Dachsteinem ve výšce okolo 2700 metrů nás zastihlo stejně jako v ostatních částech blízkých velehor nádherné počasí  a tak bylo co obdivovat a také natáčet. Z pořízených záběrů vznikl 95 minut dlouhý komentovaný videofilm, na nějž jsou všichni zájemci o krásy rakouských velehor srdečně zváni.

26. 11. 2019 Poznávací zájezd na Rhodos 2006 – 120 min.

Za antickou historií slunečného ostrova se vydáme ve druhém díle, hned po seznámení s místem pobytu Kolymbií. V archeologickém okrsku Líndos strávíme celý půlden. Zapůjčeným autem jsme se pak vydali na celodenní výlet jižní polovinou Rhódu a postupně si prohlédli Monolíthos, hradní zříceninu za Kritínií i nejpůsobivější archeologické naleziště Kámiros. Zpět na východní pobřeží se vracíme přes Eptá Pigés, tedy Sedm pramenů, malebné místo uprostřed platanových lesů. Podobný okruh, ale severní polovinou ostrova, je zmapován ve čtvrté části filmu. Navštívíme Údolí motýlů, vystoupáme na Filerímos se zbytky kláštera a původních staveb.                       V hlavním městě na severním cípu ostrova zase uvidíme pevnost svatého Mikuláše, oba symboly města jelena i laň a především staré město. Tady to bude Ulice Rytířů, Velmistrovský palác, Sulejmanova a další mešity. K tomu historické uličky, kouzelná náměstí, přístav a mimo hradby pak i Biskupský palác. Západ Slunce a večerní pohledy na nasvícené památky umocní kouzlo metropole. Na závěr se vydáme na Sími, nevelký zato velmi fotogenický ostrov v sousedství Rhódu. Z paluby lodě si připomeneme stavební památky hlavního města a na jihu Sími klášter Panormítis. Nakonec přejíždíme podél východního pobřeží do ostrovní metropole, kde pastva pro oči i objektivy kamer pokračuje. Plavbou zpět na Rhódos a už podzimním pohledem na letovisko Kolymbii, dvouhodinový cestopisný videodokument z ostrova zasvěceného bohu Slunce končí.

3. 12. 2019 Jeseníky – nejen hory, ale i památky v jejich okolí 2004 – 120 min.

Přestože hlavní náplní osmidenního zájezdu mělo být poznávání nejvyšších moravskoslezských hor, zavedlo nás nejisté počasí hned v úvodu do míst, která měla být podle plánu zálohou, kdy nepůjde chodit po horách. A tak místo do Ramzové odjel autobus do Loštic a poté na hrad Bouzov. Odpoledne jsme si prohlédli jeskyni v Javoříčku, hrad Sovinec a nakonec Rešovské vodopády. Po zajímavé exkurzi v PVE Dlouhé Stráně dopoledne následující den už došlo na turistiku. A tak během nadcházejícího týdne se podařilo i díky převážně krásnému počasí prochodit vše pěkné                   a zajímavé, co pěšímu horskému turistovi Jeseníky nabízejí. Navštívili i mnohé z památek. Na závěr došlo i k výstupu na blízký, nejvyšší vrchol Pardubického kraje, Králický Sněžník a prohlídku nedalekého kláštera Hedeč. Z průběhu osmidenního zájezdu byl natočen videozáznam, z něhož se podařilo sestříhat 120ti minutový komentovaný film.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close