« Všechny Akce

AKREDITOVANÝ KURZ pro SPRÁCE NEMOVITOSTÍ A FACILTY MANAŽERY

9. 2. - 17. 5.

Název AKREDITOVANÝ KURZ pro SPRÁCE NEMOVITOSTÍ A FACILTY MANAŽERY do plánu vzdělávání 2024
Popis KURZ JE URČEN ZEJMÉNA PRO:
• všechny firmy s provozem a údržbou – právnické i fyzické osoby, • státní správu, úřady, školství a instituce, • společenství vlastníků, • vlastníky nemovitostí a organizace vykonávající správu nemovitostí • realitní kanceláře • velké průmyslové podniky, • střední a vysoký management a administrativní a obchodní centra • ale i pro organizace podléhající veřejné správě – nemocnice, státní instituce, • a všem těm, kteří v praxi zkušenosti mají a doplní si je uceleným vzděláním potřebným budoucí profese, která pro tuto činnost bude podmínkou a všechny zájemce k doplnění nejnovější legislativy v oboru, vč. doladění všech nových změn zákonů: (Stavební zákon – Ekonomická legislativa – manažerského vzdělávání ve „Facility management“ – v základním přehledu z oblasti správy majetku a provozu budov – ve stavebním minimu vybraných statí stavební problematiky – v praktické problematice výkonu Správy majetku a provozu budov. DOPORUČENÉ PODMÍNKY: minimálně středoškolské vzdělání
ABSOLVENT KURZU SE STANE TECHNICKY VZDĚLANÝM ODBORNÍKEM, KTERÝ MÁ ZNALOSTI: • v teoretickém pojetí z oblasti managementu právo a legislativu, • v investičním procesu oblast plánování a kalkulace doplněnou znalostmi ekonomického zvažování každého strategického, taktického či operativního řešení, • nové legislativy v oblasti stavebního minima, • v oblasti praktického výkonu Správy majetku a provozu budov, • v oblasti správy a provozu nemovitého majetku a využívání investic, • v oblasti provozní potřeby uživatelů objektů se schopnostmi soustředit se i na specifické provozní detaily správy nemovitostí, • v pořizování dlouhodobého majetku (investic) v soukromé i veřejné sféře, který je vždy složitý, časově, finančně i organizačně náročný, vč. neméně významné exploatační fáze procesu (provozování, údržby, oprav či rekonstrukce majetku stavebního a strojního charakteru), • a je připraven být zodpovědný za optimální provoz budov, jejich technická zařízení, funkceschopnost veškeré činnosti probíhající uvnitř i vně budov a umí: o posoudit hospodárné vynakládání soukromých a veřejných financí v provozu správy a souvisejících služeb, zejména movitého majetku o svůj vědomostní potenciál uplatňovat jak u investorů, developerských společností v oblastech budování objektů s vysokou užitnou hodnotou a nízkými provozními náklady, tak u vlastníků nemovitostí a organizací vykonávajících správu nemovitostí, jako realitních kancelářích, velkých průmyslových podnicích, ve středním a vysokém managementu, administrativních a obchodních center, ale i v organizacích podléhajících veřejné správě jako jsou nemocnice a státní instituce. Pro ověření nabytých znalostí budou kurzisté zpracovávat závěrečnou práci, která bude souviset s výkonem správy majetku provozem budov na konkrétním stavebním objektu, a do které promítnou všechny své dosud nabyté znalosti.
Termín 9. 2. – 17. 5. 2024
Cena  Prezenční kurz 40 000,- Kč vč. DPH, Online kurz 48 400,- Kč vč. DPH
Informace Ing. Lenka Černá, Dům techniky Pardubice spol. s.r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice Tel.: 466 611 995, 731 572 690, e-mail: cerna@dtpce.cz www: http://www.dtpce.cz
Místo konání

Organizační pokyny:

Přihláška zde

Kompletní pozvánka s programem zde

Doprava: Individuální

 

Podrobnosti

Zahájení:
9. 2.
Ukončení:
17. 5.
Rubriky Akce:
,

Doporučujeme navštívit

Sledujte nás na Facebooku