« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajištění úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.

10. 11.

6050Kč
Název Zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k zajištění úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.
Popis Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. Návod pro zaměstnavatele k zajištění činnosti odborně způsobilých osob, jejich počet a úkoly jsou uvedeny přímo v zákoně č. 309/2006 Sb.
rozhodnutí o akreditaci
Termín  10. 11. 2022
Cena  6 960 Kč
Informace Bc. Lenka Královcová, tel.: 466 614 321/604 562 784
Místo konání Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.
Časový harmonogram 7:30 – 8:00 – registrace a dále dle časového harmonogramu zkoušky
PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ UCHAZEČ SPLNIT PŘED VYKONÁNÍM ZKOUŠKY: 

  • vzdělání: alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • odborná praxe: v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přihláška na odbornou zkoušku musí být doručena akreditovanému zařízení minimálně 30 kalendářních dnů před termínem zkoušky.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z testu, písemné práce a ústní části zkoušky.
Veškeré záznamy ze zkoušek jsou důvěrné a jsou uchovávány v prostorách držitele akreditace v samostatných složkách pro jednotlivé uchazeče. Přístup mají k záznamům pouze pracovníci držitele akreditace, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Uchazečům, kteří budou splňovat předpoklady zákona č. 309/2006 Sb. a úspěšně složí zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV, bude vystaveno Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. Tito uchazeči budou zapsáni v seznamu odborně způsobilých osob v prevenci rizik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Poplatek musí být uhrazen nejpozději ve stanoveném termínu zkoušky, ale před jejím zahájením.
  • Závaznou přihlášku zašlete 30 dní před termínem zkoušky
  • Při odstoupení od zkoušky uchazečem se poplatek za zkoušku nevrací
  • V případě zrušení zkoušky držitelem akreditace – DT se vrací poplatek v plné výši
  • Pozvánka na zkoušku bude zaslána uchazeči do 21 kalendářních dnů před zkouškou
  • Daňový doklad bude uchazeči předán u registrace

Organizační pokyny

Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.
Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od Domu techniky (30 Kč/den) nebo v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze (100Kč /den)
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 30 dní před začátkem konání zkoušky na adresu:

Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice

Zákaznický servis Bc. Lenka Královcová
tel.: 466 614 321/604 562 784
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

 

Závazná přihláška

word-ico64x64

 

Podrobnosti

Datum:
10. 11.
Cena:
6050Kč
Rubriky Akce:
, ,

Pořadatel

Bc. Lenka Královcová
Telefon:
+420 466 614 320
E-mail:
kralovcova@dtpce.cz
View Pořadatel Website

Místo konání

Dům techniky Pardubice
nám. Republiky 2686
Pardubice, Pardubický kraj 532 27 Česká republika
+ Google Mapa
Telefon:
+420 466 611 995
View Místo konání Website

Doporučujeme navštívit

Sledujte nás na Facebooku