Přihláška - Základní kurz strojníků stavebních a zemních strojůhotově

na účet Domu techniky č. 10006-7503524/0600

Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT).
Tento souhlas se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, pořádaných DT.
Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: buchtova@dtpce.cz