Základní kurz strojníků stavebních strojů

Vypsané termíny
  • 3. 10. - 11. 10. 2024 (variabilní symbol: 10040182)
  • 9. 1. - 17. 1. 2025 (variabilní symbol: 10040198)
  • 6. 2. - 14. 2. 2025 (variabilní symbol: 10040199)
  • 3. 4. - 11. 4. 2025 (variabilní symbol: 10040200)
Cena
6 980 Kč
Informace o akci

Samostatně obsluhovat stroje, kterým zpravidla říkáme stavební (lopatková rýpadla, nakladače, dozery    a další) mohou pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. K provádění zemních a jiných stavebních prací se touto kvalifikací rozumí absolvování odborného výcviku obsluh stavebních strojů – kurzu strojníků k získání Průkazu strojníka s příslušným oprávněním ve smyslu vyhlášky  č. 77/1965 Sb.

Doplňující informace

Organizace
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
Místo konání
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Cíle
Absolvent získá potřebné znalosti pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz stavebních strojů a Průkaz strojníka podle vyhlášky č. 77/1965 Sb.
Určeno

Uchazečům o získání Průkazu strojníka
Do kurzu je možné zařadit uchazeče, který:
odpovídající řidičské oprávnění  /Zákon č. 361/2000 Sb. – O provozu na pozemních  komunikacích… /
absolvovanou předběžnou praxi 400 hodin pod dozorem strojníka
při nástupu přinese vyplněnou  „Přihlášku k odborné zkoušce “ viz příloha
je tělesně a duševně schopný – potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře na přihlášce
1x fotografii o rozměru 35×45 mm
návod k obsluze stroje
na praktickou zkoušku má ochranné pomůcky tj. pracovní obuv a přilbu

Obsah

konstrukce strojů a jejich motorů
technologie práce se stroji
provoz, obsluha a údržba stojů
ochranná pásma
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
odborné zkoušky – praktická a ústní

Doprava
Od nádraží ČD i ČSAD autobusem č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování
parkování v centru pouze hrazené, nejlépe lze zaparkovat v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
zajistí si každý sám
Registrace

Přihlásit se do kurzu je možné minimálně 14 dní předem, buď elektronicky přes odkaz, případně poštou na adresu:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Přihlášku k odborné zkoušce přineste s sebou vyplněnou v den zahájení. Přihlášku k odborné zkoušce naleznete zde:prihlaska-ke-zkousce.pdf

Zákaznický servis

tel.: 466 614 321
fax: 466 612 100
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

Upozornění

Pokud v přihlášce uvedete možnost platby převodem na účet, očekáváme platbu účastnického poplatku na účet pod příslušným variabilním symbolem. Po připsání účastnického poplatku na náš účet zasíláme daňový doklad k přijaté platbě na kontaktní mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zálohovou fakturu automaticky nevystavujeme, vystavujeme ji pouze na vyžádání.

Platební údaje pro platbu bankovním převodem: č. účtu 10006-7503524/0600, variabilní symbol vyberte dle data konání v podrobných pokynech ke stažení

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V  případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.