X. ročník konference VOC 2024 - emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování

Vypsané termíny
Aktuálně není vypsán žádný termín...
Cena
4 300 Kč
Informace o akci
V letošním roce proběhne již X. ročník mezinárodní konference, jejímž cílem je seznámit účastníky s metodami snižování emisí VOC, metodami jejich měření a příslušnou legislativou. Součástí konference je i vědecká sekce zaměřená na nové poznatky v této oblasti. Konference je určena pracovníkům státní správy, projektovým organizacím, podnikům používajícím organická rozpouštědla a produkujícím VOC, pracovníkům vysokých škol, vědeckých a výzkumných pracovišť
Doplňující informace

Doplňující informace

Organizace
Dům techniky Pardubice, spol. s r. o. - Bc. Lenka Královcová, 466 614 321/604 572 784
Místo konání
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice, od 9,00 hod. (prezence od 8,00 hod.)
Cíle
Konference je akreditována u Ministerstva vnitra ČR dle zák. č. 312/202 Sb. Číslo akreditace bude uvedeno na Osvědčení, které získají úředníci (vedoucí úředníci) po absolvování akce.
Obsah

Čtvrtek 6. 6. 2024
8,00 –   9,00 hod. prezence
9,00 – 17,30 hod. odborný program
18,30 hod. společenský večer – posezení s živou hudbou sponzorován ELVAC EKOTECHNIKA s.r.o.
Pátek 7. 6. 2024
9,00 – 12,00 hod. odborný program

Podrobný program naleznete zde:Pozvanka_VOC_24.pdf

Doprava
od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 – nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování
parkoviště v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
Ubytování je předběžně zajištěno v hotelu Arnošt a penzionu Birdie, ale lze zvolit i další možnosti. Pokud zvolíte možnost námi nabízeného ubytování, zaškrtněte prosím požadavek na ubytování v přihlášce a pokoj Vám bude předběžně rezervován. Rezervované ubytování zaplatíte přímo v recepci hotelu, a to i v případě, že jej nevyužijete.
Registrace

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 17. 5. 2024
elektronicky – viz odkaz níže
případně mailem: kralovcova@dtpce.cz
případně poštou: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice

Zákaznický servis

tel.: 466 614 321
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
Dům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice DIČ: CZ48151904 IČ: 48151904

Upozornění

Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice
do 17. 5. 2024, variabilní symbol 10040139.

Pokud pro platbu potřebujete zálohovou fakturu, prosím, abyste si ji vyžádali. Automaticky zálohové faktury nevystavujeme.