Sdružený kurz strojníků stavebních strojů pro dvě skupiny strojů rýpadlo – nakladač

Vypsané termíny
 • 3. 10. - 11. 10. 2024 (variabilní symbol: 10040182)
 • 9. 1. - 17. 1. 2025 (variabilní symbol: 10040198)
 • 6. 2. - 14. 2. 2025 (variabilní symbol: 10040199)
 • 3. 4. - 11. 4. 2025 (variabilní symbol: 10040200)
Cena
3 500 Kč
Informace o akci

Samostatně obsluhovat stroje, kterým zpravidla říkáme stavební (lopatková rýpadla, nakladače, dozery a další) mohou pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací. K provádění zemních a jiných stavebních prací se touto kvalifikací rozumí absolvování odborného výcviku obsluh stavebních strojů – kurzu strojníků k získání Průkazu strojníka s příslušným oprávněním ve smyslu vyhlášky  č. 77/1965 Sb.

Doplňující informace

Organizace
Bc. Lenka Královcová, tel.: 466 614 321/604 562 784
Místo konání
Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.
Cíle
Absolvent získá potřebné znalosti pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz stavebních strojů
Určeno

Uchazečům o získání Průkazu strojníka k obsluze rýpadlo – nakladač (dvě skupiny strojů v jednom kurzu – novinka od 1. 1. 2012) Do kurzu je možné zařadit uchazeče, který:

 • odpovídající řidičské oprávnění /Zákon č. 361/2000 Sb. – O provozu na pozemních komunikacích… /
 • absolvovanou předběžnou praxi 400 hodin pod dozorem strojníka
 • při nástupu přinese vyplněnou „Přihlášku k odborné zkoušce “ viz příloha
 • je tělesně a duševně schopný – potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře na přihlášce 1x fotografii o rozměru 35×45 mm
 • návod k obsluze stroje
 • na praktickou zkoušku má ochranné pomůcky tj. pracovní obuv a přilbu
Obsah
 • konstrukce strojů a jejich motorů
 • technologie práce se stroji provoz,
 • obsluha a údržba stojů
 • ochranná pásma
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • odborné zkoušky – praktická a ústní
Doprava
od nádraží ČD i ČSAD autobusem č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13– zastávka nám. Republiky.
Parkování
parkování v centru pouze hrazené, nejlépe lze zaparkovat v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
zajistí si každý sám
Registrace

Přihlásit se do kurzu je možné minimálně 14 dní předem, buď elektronicky přes odkaz, případně poštou na adresu:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Přihlášku k odborné zkoušce přineste s sebou vyplněnou v den zahájení. Přihlášku k odborné zkoušce naleznete zde:prihlaska-ke-zkousce.pdf

Zákaznický servis
 • tel.: 466 614 321 fax: 466 612 100
 • e-mail: kralovcova@dtpce.cz
 • DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
 • Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.
 • Účastnický poplatek je možné uhradit u i prezence.
Upozornění

Pokud v přihlášce uvedete možnost platby převodem na účet, očekáváme platbu účastnického poplatku na účet pod příslušným variabilním symbolem. Po připsání účastnického poplatku na náš účet zasíláme daňový doklad k přijaté platbě na kontaktní mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zálohovou fakturu automaticky nevystavujeme, vystavujeme ji pouze na vyžádání.

Platební údaje pro platbu bankovním převodem: č. účtu 10006-7503524/0600, variabilní symbol vyberte dle data konání v podrobných pokynech ke stažení

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V  případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.