Rozšiřovací kurz strojníků stavebních strojů

Vypsané termíny
  • 8. 10. - 11. 10. 2024 (variabilní symbol: 10040182)
Cena
4 890 Kč
Informace o akci

Kurz je určen pro strojníky, kteří jsou držiteli strojnického průkazu dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. a potřebují si průkaz rozšířit o další stavební stroj. V jednom kurzu lze rozšířit jen jednu skupinu strojů.

Doplňující informace

Organizace
Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.; Bc. Lenka Královcová, tel.: 466 614 321/604 562 784
Místo konání
Dům techniky Pardubice, spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Cíle
Absolvent získá potřebné znalosti pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz stavebních strojů.
Určeno
Uchazečům o rozšíření stávajícího Průkazu strojníka
Do kurzu je možné zařadit uchazeče, který:
odpovídající řidičské oprávnění /Zákon č. 361/2000 Sb. – o provozu na pozemních komunikacích… /
absolvovanou předběžnou praxi 200 hodin pod dozorem strojníka
při nástupu přinese vyplněnou „Přihlášku k odborné zkoušce “ viz příloha
je tělesně a duševně schopný – potvrzení zdravotní způsobilosti
na praktickou zkoušku ochranné pomůcky tj. pracovní obuv a přilbu
Obsah

konstrukce strojů a jejich motorů
technologie práce se stroji
provoz, obsluha a údržba stojů
ochranná pásma
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
odborné zkoušky – praktická a ústní

Doprava
od nádraží ČD i ČSAD autobusem č. 6, 8, 9 nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování
parkování v centru pouze hrazené, nejlépe lze zaparkovat v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
zajistí si každý sám
Registrace

Přihlásit se do kurzu je možné minimálně 14 dní předem, buď elektronicky přes odkaz, případně poštou na adresu:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Přihlášku k odborné zkoušce přineste s sebou vyplněnou v den zahájení. Přihlášku k odborné zkoušce naleznete zde:prihlaska-ke-zkousce.pdf

Zákaznický servis

tel.: 466 614 321
mob: 604 562 784
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

Upozornění

Pokud v přihlášce uvedete možnost platby převodem na účet, očekáváme platbu účastnického poplatku na účet pod příslušným variabilním symbolem. Po připsání účastnického poplatku na náš účet zasíláme daňový doklad k přijaté platbě na kontaktní mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zálohovou fakturu automaticky nevystavujeme, vystavujeme ji pouze na vyžádání.

Platební údaje pro platbu bankovním převodem: č. účtu 10006-7503524/0600, variabilní symbol vyberte dle data konání v podrobných pokynech ke stažení

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V  případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.