Periodické školení lešenářů

Vypsané termíny
  • 29. 11. 2024 (variabilní symbol: 10040177)
  • 31. 1. 2025 (variabilní symbol: 10040195)
  • 21. 3. 2025 (variabilní symbol: 10040196)
Cena
605 Kč (500 Kč + 105 Kč DPH)
Informace o akci

Školení je zaměřeno na ověření potřebných znalostí pro montáž, demontáž a provoz všech druhů lešeňových konstrukcí - trubkových, modulových, dílcových i pojízdných. 

Doplňující informace

Doplňující informace

Organizace
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
Místo konání
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Cíle
Zopakování a ověření znalostí nutných pro montáž, demontáž a provoz lešení.
Určeno

Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. 

Obsah

Výklad ČSN 73 8101 - Lešení společná ustanovení
Seznámení ČSN EN 12811-1, Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Seznámení ČSN 73 8107 - Trubková lešení
Seznámení ČSN EN 12810-1, Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
Oblast použití, názvosloví, rozměry, kotvení, spojování, nánožky a stav. patky, uspořádání konstrukce, základní sestava, údaje výrobce, označení.
Výklad ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce
Seznámení s ČSN 73 8102 a 73 8112 – Pojízdná a volně stojící lešení
Montáž a demontáž rámových lešení dle zásad výrobce: 
Oblast použití, názvosloví, rozměry, kotvení, spojování, nánožky a stav. patky, uspořádání konstrukce, základní sestava, údaje výrobce, označení
Seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá, hlava 1, §§ 101 až 108 
Seznámení se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, část 1 a 2
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravím při práci na staveništích 
Příloha č. 1, příloha č. 2, oddíl XI., XII., příloha č. 3, oddíl I., XI., příloha č. 5
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č.390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

Doprava
od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusy č. 2,13 - zastávka náměstí Republiky
Parkování
parkování v centru pouze hrazené, nejlépe lze zaparkovat v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
zajistí si každý sám
Registrace

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 14 dní před začátkem konání kurzu elektronicky nebo na adresu: Dům techniky Pardubice spol. s r. o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice

Zákaznický servis

Bc. Lenka Královcová

tel: 466 614 321, 604 562 784

e:mail: kralovcova@dtpce.cz

Upozornění

Pokud v přihlášce uvedete možnost platby převodem na účet, očekáváme platbu účastnického poplatku na účet pod příslušným variabilním symbolem. Po připsání účastnického poplatku na náš účet zasíláme daňový doklad k přijaté platbě na kontaktní mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zálohovou fakturu automaticky nevystavujeme, vystavujeme ji pouze na vyžádání.

Platební údaje pro platbu bankovním převodem: č. účtu 10006-7503524/0600, variabilní symbol vyberte dle data konání v podrobných pokynech ke stažení

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V  případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.