Odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice dle §9 NV 194/2022 Sb.

Vypsané termíny
  • 16. 9. 2024 (variabilní symbol: 10040173)
  • 4. 11. 2024 (variabilní symbol: 10040174)
  • 20. 1. 2025 (variabilní symbol: 10040190)
  • 24. 3. 2025 (variabilní symbol: 10040191)
  • 12. 5. 2025 (variabilní symbol: 10040192)
Cena
1 815 Kč (1 500 Kč + 315 Kč DPH)
Informace o akci

Jednodenní kurz, včetně přezkoušení, je určen všem pracovníkům s elektrotechnickým vzděláním, kteří nemají osvědčení  a nebo kterým končí jeho platnost. Platnost osvědčení je tři roky od data vydání.
Nařízení vlády stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují nebo pracují na elektrickém zařízení, řídí činnost v organizacích, které vyrábějí, montují, udržují v provozu nebo projektují elektrická zařízení nebo provádějí na elektrickém zařízení činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací. Uvedení pracovníci musí být tělesně a duševně schopní a musí splňovat podmínky stanovené NV 194/2022 Sb.

Doplňující informace

Organizace
Dům techniky Pardubice spol. s r. o.
Místo konání
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Obsah

Právní předpisy, ochrana před úrazem elektrickým proudem, vodiče, ovladače, scelovače, vedení, rozvaděče, stroje, uzemnění a ochranné vodiče, el. ruční nářadí, zásady bezpečnosti, ochrana před úrazem el. proudem, související normy, první pomoc atd.

Doprava
od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 nebo trolejbusy č. 2,13 - zastávka náměstí Republiky
Parkování
v centru pouze hrazené, nejlépe lze zaparkovat v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze
Ubytování
zajistí si každý sám
Registrace

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 14 dní před začátkem elektronicky.
V den konání kurzu nutné doložit potvrzení o proškolení z místních bezpečnostních předpisů a originál nebo ověřenou kopii dokladu o elektrotechnickém vzdělání.

Zákaznický servis

tel.: 466 614 321/604 562 784
fax: 466 612 100
e-mail: kralovcova@dtpce.cz
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

Upozornění

Pokud v přihlášce uvedete možnost platby převodem na účet, očekáváme platbu účastnického poplatku na účet pod příslušným variabilním symbolem. Po připsání účastnického poplatku na náš účet zasíláme daňový doklad k přijaté platbě na kontaktní mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zálohovou fakturu automaticky nevystavujeme, vystavujeme ji pouze na vyžádání.

Platební údaje pro platbu bankovním převodem: č. účtu 10006-7503524/0600, variabilní symbol vyberte dle data konání v podrobných pokynech ke stažení

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce, nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací. V  případě, že nebyl poukázán na náš účet, bude dodatečně za nedodržení storno podmínek fakturován. Určeno pracovníkům ,kteří mají průkaz lešenáře a zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zdravotní způsobilost zjišťuje a potvrzuje lékař pro potřeby zaměstnavatele. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.