Profesionál

Foto: 1) Analýza vzdělávacích potřeb – Domov na rozcestí Svitavy

2) Kurz Komunikace a spolupráce v týmu – Domov pod hradem Žampach

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.