Přihláška - ke zkoušce z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice, dle §9 nařízení vlády č. 194/2022

  bankovním převodem

  hotově

  § 4 (osoba poučená)

  § 6 (osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“)

  § 7 (osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“)

  E1 (el. zařízení bez omezení napětí)

  E2 (el. zařízení o napětí do 1.000V AC, příp. 1.500V DC)

  E3 (hromosvody)

  A (jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu)

  B (jde-li o zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu)

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice, IČ: 48151904. Tento souhlas se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, pořádaných DT. Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: kralovcova@dtpce.cz.