Konference VOC 2019 - závazná přihláškaAnoNe


AnoNe


AnoNe
Souhlasím se zpracováním osobních údajů správcem Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, IČ 48151904 (dále jen DT).
Tento souhlas se týká listinné či elektronické podoby za účelem zasílání nabídek akcí, pořádaných DT.
Souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na: dtpce@dtpce.cz

na účet Domu techniky č. 10006-7503524/0600

Potvrzujeme závazně, že dne jsme uhradili (uhradíme) částku v Kč: z účtu č.: u peněž. ústavu: na účet č. 10006-7503524/0600 MONETA Money Bank Pardubice, variabilní symbol 10020143

SOUHLASÍM