Seminář Odpady a obaly v roce 2020

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Cílem semináře je seznámit posluchače s povinnostmi subjektů v oblasti odpadového hospodářství, aktuálním obsahem zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do praxe.

1815Kč

On-line seminář Ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2018) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2017. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků včetně individuálních konzultací.

1815Kč

On-line seminář Nakládání s odpady a obaly v roce 2021

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Cílem semináře je seznámit posluchače s povinnostmi subjektů v oblasti odpadového hospodářství, aktuálním obsahem zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do praxe.

1573Kč

Konference KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE IX. – moderní zdravotnické technologie a postupy

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Konference je určena pro všechny, kdo se zabývají teorií i praxí lékařských věd a ošetřovatelstvím, zejména v oblasti spolupráce s biomedicínským inženýrstvím, i těm, kteří se jakkoliv věnují vzdělávacímu procesu v těchto oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia.

2600Kč

Konference VOC 2022 – emise organických látek z technologických procesů a metody jejich snižování

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

VII. ročník mezinárodní konference, jejímž cílem je seznámit účastníky s metodami snižování emisí VOC, metodami jejich měření a příslušnou legislativou, je určen pracovníkům státní správy, projektovým organizacím, podnikům používajícím organická rozpouštědla a produkujícím VOC, pracovníkům vysokých škol, vědeckých a výzkumných pracovišť.

2800Kč

Zákon č. 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a související nařízení vlády

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Obsahem semináře je seznámení se zněním zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který má začít platit od 1. 7. 2022. Budou vysvětlena jednotlivá ustanovení a zdůrazněny odlišnosti od doposud platné legislativy.

2000Kč

Konference SESTRA – pacient s demencí v běžné praxi, jak k němu přistupovat a jak ho léčit

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Pátý ročník odborné konference SESTRA se věnuje problematice první pomoci při úrazech a selhání základních životních funkcí. Další témata budou věnována léčbě ran, konkrétně základním typům ran a jak k nim přistupovat. Dozvíte se novinky v postupech při léčbě ran.

600Kč

Konference SESTRA – deprese a nespavost, témata nejen pro naše pacienty

Dům techniky Pardubice nám. Republiky 2686, Pardubice, Pardubický kraj, Česká republika

Pátý ročník odborné konference SESTRA se věnuje problematice první pomoci při úrazech a selhání základních životních funkcí. Další témata budou věnována léčbě ran, konkrétně základním typům ran a jak k nim přistupovat. Dozvíte se novinky v postupech při léčbě ran.

Doporučujeme navštívit

Sledujte nás na Facebooku