« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Akreditovaný seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší se zaměřením na těkavé organické látky

27. 11.

1815Kč
Název Akreditovaný seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší se zaměřením na těkavé organické látky
Popis Cílem semináře je výklad metodického postupu zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, včetně popisu všech potřebných souvislostí. Zpracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel je jednou z podmínek správného vedení provozní evidence zdrojů, které nakládají se těkavými organickými látkami při činnostech stanovených v příloze č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. V praxi se však ukazuje, že aplikace metodiky je často velice obtížná a její výsledky nejsou správným způsobem interpretovány. Protože výklad samotné metodiky zpracování hmotnostní bilance rozpouštědel by nebyl dostatečný pro pochopení všech souvislostí, program obsahuje i výklad povinností provozovatelů zdrojů v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. s upozorněním na specifika povinností v jednotlivých typech technologických procesů, a dále popis vhodných technologií pro omezování emisí VOC se zaměřením na jejich vhodnost pro danou technologii.

Seminář je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech, vztahujících se na VOC. Bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad. V závěru bude dostatek prostoru pro dotazy a individuální konzultace.

Termín 27. 11. 2018
Cena 1815 Kč včetně DPH (1500 Kč + 21 % DPH)

Pro účastníky za státní správy a samosprávy je v případě akreditace Ministerstva vnitra dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, poplatek  osvobozen od DPH.

Vedoucí akce Ing. Nora Hácová, tel.: 466 614 320
Informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320
Lektor Ing. Zbyněk Krayzel
Místo konání Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, Pardubice.
Časový harmonogram Seminář se uskuteční v Domě techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod.)
Obsah ·      Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb., ve vztahu k VOC

·      Základní definice a pojmy, organická rozpouštědla, VOC, TOC, přepočty, dělení VOC

·      Zjišťování množství VOC v surovinách – bezpečnostní listy, katalogové listy a další možnosti

·      Kategorizace zdrojů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky. Projektovaná spotřeba a stanovení jejího množství

·      Komentář k jednotlivým kategoriím zdrojů znečišťování ovzduší dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. používajících těkavé organické látky – komentář emisních limitů a podmínek provozu těchto zdrojů. Výjimky z emisních limitů a speciální požadavky na tyto zdroje

·      Bilancování emisí VOC na zdrojích znečišťování ovzduší. Metodický pokyn k bilanci a praktické ukázky zpracovaných ročních hmotnostních bilancí rozpouštědel

·      Karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci a další rozpouštědla, zpřísnění emisních limitů a ostatní výjimky

·      Metody měření emisí VOC a org. C – základní pravidla

·      Výpočet emisních stropů organických rozpouštědel

·      Způsob nakládání s výrobky s obsahem těkavých organických látek (včetně jejich prodeje). Omezení obsahu VOC v nátěrových hmotách a dalších surovinách

·      Nanášení NH na volných plochách

·      Provozní řády a provozní evidence zdrojů

·      VOC a vztah k problematice pachových látek

·      Problematika projektování provozů, používajících VOC

·      Stručný přehled technologických postupů omezování emisí těkavých organických látek, praktické příklady jejich využití

Diskuse, dotaze a závěr

Organizační pokyny

Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy č. 6, 8, 9 –  nebo trolejbusem č. 2, 13 – zastávka nám. Republiky.
Parkování: parkoviště u Zimního stadionu cca 10 minut chůze od Domu techniky (30 Kč/den) nebo v parkovacím domě na Karlovině cca 4 minuty chůze (100Kč /den)
Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 23. 11. 2018 na adresu:

Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice

Zákaznický servis tel.: 466 614 320
fax: 466 612 100
e-mail: buchtova@dtpce.cz
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank Pardubice. Variabilní symbol 10020120.
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence.

Podrobnější informace

pdf-ico64x64

Závazná přihláška

Nabízíme možnost prezentace Vaší firmy v rámci semináře

Distribuce propagačních materiálů 1 815 Kč (vč. DPH)
Pronájem stolu, 2 židlí 2 420 Kč (vč. DPH)
Reklamní vystoupení cca 10 – 15 minut 3 025 Kč (vč. DPH)

Podrobnosti

Datum:
27. 11.
Cena:
1815Kč
Rubriky Akce:
,

Místo konání

Dům techniky Pardubice
nám. Republiky 2686
Pardubice, Pardubický kraj 532 27 Česká republika
+ Google Mapa
Telefon:
+420 466 611 995
Webová stránka:
http://www.dtpce.cz

Doporučujeme navštívit

Sledujte nás na Facebooku