Odborné semináře a konference - závazná přihláška
hotově

na účet Domu techniky č. 10006-7503524/0600

Odesláním této přihlášky vyjadřujeme souhlas s podmínkami uvedenými v organizačních pokynech a souhlasíme se zařazením do databáze firmy DT Pardubice spol. s r.o. za účelem zasílání pozvánek a informací o připravovaných seminářích, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Souhlasím