2017 Kulturní akce

Hudební pondělníky 1. pololetí 2017
17:30 - 19:00

 • 30. ledna 2017  Baletní putování časem
  • Hudba k baletu – to je zvláštní svět! Má podobně jako opera svou vlastní historii. Je už od svých počátků hozenou rukavicí tvůrcům – choreografům. A také skladatelům. V mnoha případech opustila divadelní jeviště a v podobě suit či nových kompozic se osamostatnila na koncertních pódiích. Zamíříme až do dob baroka, ale zastavíme se samozřejmě v dobách její největší slávy, reprezentovaných řadou slavných děl, jako byla Giselle, Labutí jezero, Z pohádky do pohádky. Jistě nás potěší i hudba ze Svěcení jara či z Romea a Julie. To vše v provedení slavných světových orchestrů a v nastudování mistrů taktovky.
 • 27. února 2017  Figaro sem! Figaro tam!
  • Milovníci oper vědí, že dalším operním titulem, kterému budeme věnovat celý podvečer, není Mozartova Figarova svatba, jak by se mohlo z tohoto nadpisu zdát, nýbrž Rossiniho Lazebník sevillský – jakýsi nepsaný první díl původní dramatické předlohy, jejímž autorem je Francouz Pierre Beaumarchaise (druhý díl – Figarova svatba – nás čeká v některém z příštích podvečerů). Veselý až bláznivý příběh o úspěšném získání nevěsty, k němuž mladému hraběti dopomůže prohnaný lazebník Figaro, se v Rossiniho operní verzi dočkal stovek inscenací i nahrávek. Opět nás tedy čeká plejáda světových pěvců.
 • 27. března 2017  Harfy Pražského jara

  • Mezinárodní festival Pražské jaro patří k rodinnému stříbru naší hudby. Má svou slavnou i pohnutou historii. Jako málokterá instituce otevíral ve všech dobách dobrých a zlých okno do světa. Listina účinkujících slavných hvězd – již světoznámých, ale i počínajících – je úctyhodná! Avšak i špičkové umění domácí zdobilo jednotlivé ročníky festivalu. Ten letošní bude už dvaasedmdesátý! Mnozí z nás měli to štěstí několikrát být při tom. Ale většina z nás prožívala každoroční festival prostřednictvím přímých přenosů rozhlasu a televize. Těch záznamů a vzpomínek na slavné chvíle je bezpočet a návraty k nim přinášejí nejeden nový zážitek!

Cestovatelské úterky 1. pololetí 2017
17:30 - 19:30

 • 24. 1. 2017  Předvánoční Praha a Poděbrady 2015

  • Úvodem návštěvy si projdeme Vyšehradem a zastavíme se na několika vyhlídkách na Prahu. Vstoupíme i do chrámu svatých Petra a Pavla. Neopomeneme ani prohlídku vyšehradského Slavína, kde se zastavíme nad hroby několika významných osobností české historie. Po sestoupení z Vyšehradu se cestou do centra zastavíme v opatství v Emauzích. Pak už projdeme kontrolou do areálu pražského hradu. Tady samozřejmě nahlédneme do svatovítské katedrály a projdeme všemi nádvořími až na východní vyhlídku na metropoli. Zažijeme tu i výměnu čestné stráže. Z Malostranského náměstí pak chvíli před setměním přejdeme Karlův most. Staroměstskými uličkami projdeme k Betlémské kapli a celodenní putování skončíme na Staroměstském náměstí, kde odbíjení orloje doplní předvánoční atmosféra a především svítící strom. Celý, skoro půlhodinový dokument, je bez jediného slova komentáře a vánoční atmosféru dotváří překrásné vánoční melodie. Stejně je podehrán i osmiminutový film z procházky lázeňským městem Poděbrady.

   Jarní výlety 2016

   Navštívíme areál zámku v Kostelci nad Orlicí, známý lokalitou s rozsáhlými poli jarních květů především bledulí, sněženek, petrklíčů a narcisů. V Rychnově projdeme podél zámku na vyhlídkové místo na hřeben nedalekých Orlických hor a cestou domů se zastavíme v Častolovicích, kde projdeme zámeckým parkem a prohlédneme si exteriéry samotného zámku. Druhý výlet nás zavede ke zřícenině litického hradu, který byl v té době pro veřejnost stále uzavřen. Ale i procházka jeho okolím stála zato. Nedaleký Potštejn však nabídl exteriéry zámku a rovněž i hradu s vyhlídkami  na nedaleké okolí.

   Návštěva historické budovy Senátu Parlamentu ČR

   Do Prahy se navrátíme v posledním z filmů a to na komentovanou prohlídku historické budovy Senátu parlamentu ČR, kam nás na počátku léta pozvala senátorka Miluše Horská. Projdeme si i kvetoucí Valdštejnskou zahradou a na závěr se zúčastníme vystoupení pardubického Jazz bandu Jindřicha Pavlíka, který vystoupil v lodžii Sala Terrena. Všech pět filmů má svoji veřejnou premiéru a celkovou stopáž 96 min.

 • 7. 2. 2017  Dovolená 1992 – Rakousko, Slovinsko, Julské Alpy a sever Itálie

  • Týdenní cesta začala v Telči prohlídkou památek města. V Rakousku pak to byl hrad Hochosterwitz, Malý svět na Wörthersee, centrum Klagefurtu, a soutěska Ferlach. Ve Slovinsku letovisko Bled, pěší výstup od Aljažev domu do sedla Luknja a podobný výstup k jedné z chat v Julských Alpách. V Itálii pak především města Terst, Gorizia a Udine. Na území Rakouska městečka Hermagor a Gmünd, jezero Weisensee. Mýtnou horskou silnicí se vydáme k přehradě Malta. Přes Katschberg přejedeme hřeben Alp a po prohlídce klášter a v Kremsmünstru cestu zakončíme v Linci..
 • 21. 2. 2017  Dovolená 1994 – Dachstein

  • První zastávku týdenní cesty děláme v Jindřichově Hradci, kde strávíme dvě hodiny prohlídkou historické části města. Podobné to pak je na rakouském území v Gmundenu, Bad Ischlu a Hallstattu. Tohle, po revoluci Čechy nejnavštěvovanější místo, si zpestříme výstupem na vyhlídku Rudolfsturm, prohlídkou lázní Bad Aussee a okolí. Pěší výstup na vrchol Krippensteinu a především horská túra hřebenem Gosaukammu byly vyvrcholením celého zájezdu. Východní hřeben nad dolním jezerem Gosausee, nám pak poskytl i vzdálenější výhledy do míst, kterými jsme předchozí den procházeli. Cestou k domovu jsme v Německu navštívili města Straubing a Bad Kötzting. Celá cesta byla zakončena v Domažlicích.
 • 7. 3. 2017  Barcelona a Mallorca 1995

  • Týdenní zájezd na největší ze skupiny Baleárských ostrovů začínáme po cestě autobusem v Barceloně, kde si s průvodcem prohlédneme nejzajímavější místa a historické objekty města. Večer pak lodí odplujeme na Mallorcu. Podél hornatého západního pobřeží za svítání připlouváme do ostrovní metropole Palmy. Ubytováni jsme na východním pobřeží. Horské pásmo na severozápadní straně nás inspirovalo k prvnímu výletu a tak zapůjčeným autem ho celé silnicí procházející překrásnými přírodními partiemi projedeme. Přitom navštívíme města Valdemosa a Soller, kouzelnou vesničku Deia, sjedeme do zátoky La Callobra a prohlídku skončíme v klášteře Lluc. Další den strávíme prohlídkou památek a přírodních zákoutí metropole ostrova Palmy. Poslední poznávací den se vydáme po východním pobřeží od jihu až na úplný sever Mallorcy. Uvidíme několik historických objektů souvisejících s dávnou obranou ostrova a sestoupíme i do Dračí jeskyně.
 • 21. 3. 2017   Krkonoše 2016

  • Po roce se vracíme do Krkonoš, ale protože v den nástupu k pobytu prší, přerušujeme cestu ve Vrchlabí, kde si prohlédneme klášterní i zámecký park a památné domy centra města. Po ubytování na Špindlerovce se vyjasňuje a tak se vydáváme do okolí Moravské boudy. Cestou znovu prohlížíme skulptury krkonošské fauny, letos už doplněné informačními tabulemi. Poslední zastavení je u výstavby nové Petrovky. Druhý den sestupujeme od Špindlerovky k boudě u Bílého Labe a podél jeho toku pak do Špindlu. Výstup ke Slunečním kamenům se dík počasí moc nepovedl, ale západnímu okruhu přes Petrovku, Dívčí a Mužské kameny k Sněžným jámám už počasí přálo.  To vydrželo i na další cestu podél Violíku k prameni Labe a Vrbatově boudě až na Medvědín. Na koloběžkách sjíždíme do Špindlu, odtud lanovkou na Pláně. Podél boudy na Pláni procházíme za krásných výhledů na střední část pohoří ke Klínovým boudám. Další túra vedla, tentokrát za exklusivního počasí ke Slunečním kamenům, dál nad polskými jezery k Luční boudě. Odtud Starou Bucharovou cestou přes Kozí hřbety scházíme do Špindlu. Poslední den sjíždíme na kolech k Dívčím lávkám a odtud asi kilometr projíždíme Labským dolem. Poslední večer si pak užíváme na Špindlerovce. Film je ještě doplněn záběry Milana Šmída, který ve stejné době pobýval v Peci pod Sněžkou, odkud se podobně vydával do okolí. Přes Hnědý vrch, podél Pražské a Lesní boudy, cestou s krásnými výhledy na Sněžku došel zpět do Pece. Na vrchol Sněžky se pak vydal hřebenovou cestou od Pomezních bud. Poslední výšlap je pak z Jánských lázní na vrchol Černé hory.
 • 11. 4. 2017  Skalní město Adršpach 2016, Moravský kras 2016

  • Cestou z Krkonoš zajíždíme do Adršpachu, kde máme štěstí na pardubickou průvodkyni Ditu, která nás provede dolní trasou skalního města. Komentovaná prohlídka vede od vstupní brány podél skalního jezera podél Orlího hnízda, Džbánu, Homole cukru, Krakonošova zubu k malému a velkému vodopádu. Na plavbu po horním jezírku pro obrovský zájem návštěvníků bohužel nedošlo. Cestou tam jsme natáčeli především výklad naší průvodkyně a cestou zpět pohledy na skalní útvary, o nichž nám průvodkyně vyprávěla. To bylo ve střižně spojeno ve výsledný film.Sjezd lanovkou a následná komentovaná prohlídka s plavbou Punkevní jeskyní předchází několika nahlédnutím do hlubin propasti Macocha. Sloupsko-Šošůvská jeskyně je druhou podzemní návštěvou oblasti Moravského krasu. Rovněž komentovaná prohlídka skončí v jeskyni Kůlna. Dnes je to výstavní síň nejstarších nálezů kostí mamuta, soba a dalších zvířat a také prvních kostěných nástrojů. Film končí nahlédnutím do kostela ve Sloupu a prohlídkou jeho okolí.

Agentura JMJ – Mgr. Jan Maria Joza

LEDEN 2017

 • 19.1.2017 Cesty za poznáním: Síla lásky – otevíráme kroniku života s režisérem, scenáristou, duchovním hledačem a nalézačem Igorem Chaunem Sdílení naděje, víry, optimismu a pozitivních hodnot života
 • 2. a 30.1.2017 Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem Astma, nespavost záněty
 • 26.1.2017 Poznáváme koplementární medicínu: Moderní podpůrné regenerační postupy při léčbě autoimunitních a některých degenerativních onemocnění s Bc. Vladimírem Flegelem
 • 6.1.2017 Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc. Noosféra a geopaměť Země Historie planety. Svět reálnosti – viditelný i neviditelný. Hvězdy mezi kterými žije Duch.
 • 7.1.2017 Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally D. Kulikové,CSc, ”Reforma vědomí v proudu nových energií aneb využíváni silných energií v evoluci vědomí” Vesmír jako trojrozměrná struktura. Druhy Vesmíru. Číslo Vesmíru. Zdroje Vesmíru. Vesmír, to je svět přání. Léčba Duše přes cestování časem.

ÚNOR  2017

 • 15.2.2017 Cesty za poznáním: Poselství knihoven palmových listů pro rok 2017 s terapeutem a průvodcem palmovými listy Ing. Pavlem Krejčím, autorem knihy Kým jsme byli, jsme a budeme
 • 23.2.2017 Cesty za poznáním: Využití numerologie v praktickém životě a významná výročí v roce 2017 s numerologem Bedou E. Procházkou
 • 13. * 27.2.2017 Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem Pohybový aparát. Léčení páteře a pohybového ústrojí bioenergií. Praktické ukázky.
 • 10.2.2017 Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc. Zákon kauzálnosti – synchronie data narození.  Fenomény kauzálnosti.  Příčiny a mechanismy procesů.
 • 11.2.2017 Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally D. Kulikové,CSc ”Reforma vědomí v proudu nových energií aneb využíváni silných energií v evoluci vědomí” Vědomí a čas. Hledání reálného času.  Teorie éteru. Fyzika v novém věku

 

2017

PLESY+ Kulturní akce

13.01.                Ples RETROMĚSTEČKO

14.01.                Ples Kutilů – společnost  Železářství Kutil, s.r.o.

12.02.                KARNEVAL – SLUNÍČKO  Centrum pro rodinu

18.02.                Ples TyfloCentrum Pardubice, o.p.s

25.02.                Taneční merenda Veterán klub Pardubice

03.03.                Aviatický ples

04.03.                Maturitní ples třídy SOŠ – Gymnázium  a Střední odborná     škola Přelouč

Od. 26.01.          Taneční pro manželské a přátelské dvojice- Lída a Vlastimil Mičjanovi