KULTURNÍ AKCE

Hudební pondělníky 1. pololetí 2018
17:30 - 19:00 hod.

 • 29. ledna   O věrném milování Radúze a Mahuleny
  • V našich podvečerech navštívíme prostřednictvím vždy jednoho významného operního titulu alespoň jednou do roku lákavý svět tohoto žánru. Na rozdíl od předcházejících let učiníme tentokráte v oblasti těchto specifických podvečerů malou výjimku, aniž bychom se vzdali hudebního zážitku, jaký nám hudebně-dramatické dílo dokáže přinášet. K pohádce Julia Zeyera Radúz s Mahulena vytvořil Josef Suk nádhernou hudbu, jejíž rozsah i požadavky na interprety se vyrovnají leckteré opeře. My ji známe v podobě koncertní suity. Ovšem ta původní divadelní hudba se svou bohatostí od ní výrazně liší a má smůlu, že je vázána na divadelní inscenaci. Setkání s ní může být pro leckoho z nás velmi příjemným překvapením.
 • 26. února   Šest desetiletí Smetanovy Litomyšle
  • Už po šedesáté rozkvete zámecké návrší nedaleké Litomyšle hudbou našich a světových skladatelů. Na přelomu června a července se koná již šedesátý ročník Smetanovy Litomyšle. Její dosavadní historie není o mnoho chudší než historie našeho festivalu nejvýznamnějšího – Pražského jara. Navíc svým původním zaměřením na operu má oproti jen o dva roky starší sestře specifičnost, která zaslouží pozornost celé hudební veřejnosti. V rámci jednoho podvečera nahlédneme do dějin této největší východočeské hudební slavnosti, povšimneme si jejích slavných počátků a poslechneme si ukázky umění celé plejády významných interpretů, kteří na nádvoří zámku, nebo v jeho přilehlých prostorách, či na pódiu Smetanova domu vystoupili.
 • 26. března   Jarní zpívání

  • Podobně jako podzimní cyklus vždy končí ve znamení blížících se Vánoc, jarní trojici našich podvečerů chceme vždy završit v jarní náladě. Přináší nám ji hudba nejrůznějších žánrů, z nich pak zvláště ty, při nichž se zpívá – jak sólově, tak i sborově. Naše pozornost bude tentokráte zaměřena na onu druhou početnou skupinu. Jarní náladu vytvořilo prostřednictvím svých skladeb pro pěvecké sbory – dětské i dospělé – mnoho našich i světových hudebních tvůrců. Jejich řada je úctyhodná – od těch nejstarších z doby renesance, až po novodobé klasiky, reprezentované u nás například Petrem Ebenem, Václavem Trojanem nebo Zdeňkem Lukášem. Jistě nás potěší i řada špičkových sborových těles ze světa, ale především i těch domácích – díky nim jsme považováni za pěveckou velmoc.

Cestovatelské úterky 1. pololetí 2018 17:30 - 19:30 hod.

 • 16. leden   Českou Kanadou na kolech, Jižní Morava

  • Své putování zahájili cykloturisté společně s pěší skupinou prohlídkou městské památkové rezervace v Telči. Odtud se pak takřka třicítka cyklistů vydala na 32 km dlouhou první etapu do místa ubytování Slavonic. Druhý den jsme na celé dopoledne opustili vlast a po rakouském příhraničí projeli mezi přechody Slavonice a Novou Bystřicí. Nádhernou jarně rozkvetlou přírodou jsme se českou příhraniční cestou přes Staré Město vrátili do Slavonic. A Slavonice s mnoha pozdně renesančními domy jsme si následující den dopoledne s průvodcem Informačního centra podrobně prohlédli. Následná třetí etapa nás přivedla do Českého Rudolce a odtud na hrad Lanštejn. Ten je jednou z nejzachovalejších hradních zřícenin v ČR. Večer jsme pak strávili v muzeu samorostů u táboráku na okraji Slavonic. Poslední den jsme se z důvodu deště spojili s pěší skupinou a společně navštívili obec Klášter a památky města Jindřichův Hradec.
  • Téměř hodinový videofilm bude doplněn půlhodinovým snímkem, rovněž z jižní Moravy. Ten začíná exkurzí v jihlavské sklárně Antonínův Důl, kde se seznámíme s převážně tradiční ruční výrobou skleněné krásy. Okolo poledne si prohlédneme z dob monarchie vyhlášené vězení a to brněnský Špilberk. Z Brna už není daleko ke slavkovské Mohyle míru. Pod hřebínkem Pálavy, kde se už nedostávalo času na krátkou procházku, dojíždí autobus do cíle v Mikulově. Zde se již plně můžeme věnovat vínečku bílému i rudému, tak jak se zpívá ve známé moravské písni.
 • 6. únor   Regionální filmy

  • Pardubický kraj – videoprůvodce po všech pamětihodnostech a přírodních zajímavostech kraje.
  • Pernštejnské Pardubice – historické nahlédnutí do období, kdy se říkalo “Skví se jako Pardubice”
  • Aviatické oslavy 100 let vzletu J. Kašpara – dokument z třídenních oslav v červnu roku 2010.
 • 27. únor   Ostrov Madeira – I. část

  • Ostrov Madeira není na koupání, ale především na koukání, zaslechli jsme v televizním pořadu, odvysílaném jen několik týdnů před naším odletem. Druhá polovina května, kdy jsme Madeiru navštívili, nám to plně potvrdila. Nevelký, věčně kvetoucí ostrov, patří k těm nejzajímavějším a současně relativně blízkým pevninské Evropě. Během 15ti denního pobytu se nám podařilo poznat snad vše zajímavé, co Madeira, objevená roku 1519 portugalským mořeplavcem Gonzalvesem, zvaným Zarco nabízí. Druhá polovina května, kdy jsme Madeiru navštívili, nám v tom silně nahrávala. V celkem 196 minut dlouhém sestřihu, jedenáctidílného cestopisného videoprůvodce, uvidíte průlet podél východního pobřeží ostrova, prohlédneme si hlavní město Funchal a jeho blízké okolí. Pak projdeme východním výběžkem ostrova nazvaným Säo Lourenco, který se nijak nepodobá zelené centrální části, protkané většinou mnoha levádami.
 • 6. březen    Ostrov Madeira – II. část

  • Ve druhé polovině 93 minuty dlouhého cestopisného dokumentu, začínáme v centrální části ostrova, protkaného většinou mnoha levádami. Jedna z nich nás zavede na nejvyšší útes světa, 580 m vysoký Cabo Girao. Projdeme i levády jiné a nemůžeme opomenout ani vysokohorský střed Madeiry, protkaný hlubokými zelenajícími se údolími. Mimořádné štěstí jsme měli i na počasí, což ale nebylo nejvhodnější pro průjezd ¨sprchovacími¨ úseky staré silnice na severu, neboť tamní vodopády neměly dost vody. Mimo přírodních krás nás zaujaly i mnohé památky a to nejen ve Funchalu, ale i na jiných místech ostrova. Především tu však šlo o mnohé přírodní krásy, kterými ostrov oplývá.
 • 27. březen  Německo, Rakousko, Itálie a především Dolomity

  • Cestou do hlavního cíle italských Dolomitů se zastavíme v německém Chamu, prvně si prohlédneme Mnichov a podél jezer Tegernsee a Achensee dojedeme ke Kimmelskému vodopádu. Projdeme si všechny tři jeho více než stometrů vysoké části, navštívíme městečko Mittersil, tunelem podjedeme hlavní alpský hřeben a údolím řek Isselu a Drávy přijíždíme pod italské Dolomity k jezeru Lago di Londro. Auto necháváme nad Missurinou a na celodenní túru se vydáváme pod skupinu hor Drei Ziennen. Po vystoupání k chatě Auronzo tato Tři cimbuří, což je překlad názvu třítisícovek, obcházíme ze severní strany. Další dny pak po prohlídce letoviska Cortiny trávíme kratšími výšlapy v blízkosti nejvyšší hory Marmolady. Z důvodu zhoršení počasí pak odjíždíme za památkami do Brixenu, odtud do Innsbrucku a hraničního města Kufsteinu. V Rakousku si na závěr cesty prohlédneme i památky Salzburgu a Sant Wolfgangu.
 • 10. duben Památky a přírodní krásy pevninského Řecka, Střední a východní Kréta
  • Plavbě z Benátek podél ostrova Korfu do řeckého Patrasu je věnován úvod filmu. Během cesty do místa ubytování navštívíme antický Korint, Mykény, romantické bývalé hlavní město Nauplio, divadlo v Epidauru, posvátné Apollonovy Delfi, sevřené vysokými horami a konečně i hlavní památky metropole Athen. Tady vystoupáme i na nejvyšší bod města, 277 metrů vysoký pahorek Lykavittos. Z místa pobytu v Levendi se pak vydáváme do Cheronie, nahlédneme do hlubin korintského průplavu a v Athenách zhlédneme výměnu čestné stráže evzonských vojáků. Během zpáteční plavby uvidíme východní pobřeží ostrova Korfu a hlavní město Kerkyru a za ranního světla připlouváme zpět do italských Benátek. Město na laguně si pak během několika hodin do odjezdu autobusu podrobně prohlédneme.
  • Naším cílem se kolébka minojské civilizace stává už podruhé, tentokrát se však zaměříme na oblast okolo města Hersonisos a nepříliš vzdáleného okolí. Částečně bezoblačnému letu na ostrov je věnována úvodní část třídílného videofilmu. Ve druhé části se vydáme na organizovaný výlet po střední části, jižní polovině ostrova. Navštívíme vesnici ležící v geomerickém středu Kréty, jíž je Agios Varvara. Odtud zajedeme do blízkého archeologického naleziště Gortys a poté navštívíme Feistos, naleziště známého festského disku. Nedaleko odtud, už na pobřeží Lybijského moře, pak leží rybářská vesnička Matala, známá především pobytem evropských Hippies, kteří tam v polovině minulého století obsadili soustavu skalních jeskyní. Přes podhorskou vesnici Spili se navrátíme zpět do hotelu. Třetí díl nás na celý den zavede východně od místa ubytování. Nejprve to bude na náhorní plošina Lassithi, kde podle historických pramenů stávaly tisíce větrných mlýnů. Dnes jich tam již je jen několik desítek a pár z nich jsme zahlédli i my. Po prohlídce jednoho z pravoslavných klášterů zastavíme v Neápoli a pak se lodí vydáme na ostrůvek Spinalongu, kde dožívali nemocní leprou. Výlet zakončíme v Agios Nikolaos, jakýchsi krétských Benátkách, městě, jež je nepochybně perlou ostrova Kréty. Odletem nad severním pobřežím ostrova téměř hodinový film končí.

Agentura JMJ – Mgr. Jan Maria Joza

PROSINEC 2017

 • 2.12. Kurz výuky vykládání Lenormandových karet se Světlanou Šrajtovou III. část
 • 4.12. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem. Optimální způsoby léčení rakoviny klasickou medicínou společně s alternativními metodami
 • 7.12.  Cesty za poznáním: Cesta do svého nitra a porozumění mluvě duše bez předsudků s Evou Bakovou
 • 10.12. Nedělní setkání se šamanem Davidem von Avou a matkou rostlin Ayahuskou s možností diagnostiky
 • 14.12. Předvánoční setkání s Ivou Azar Radulayovou. Čas lidského štěstí, lásky a pohody
 • 15.2. Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové, CSc., Rozvoj psychologie jako vědy
 • 16.2. Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc, Duše Emocionální programy a důležitost osobní proměny
 • 18.12. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem. Optimální způsoby léčení rakoviny klasickou medicínou společně s alternativními metodami

 

LEDEN 2018

 • 2.1. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem. Duchovní léčení.
 • 5.1. Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové, CSc., Harmonie energií (jang, jing) pro duševní rozvoj.
 • 6.1. Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc, Duše Tajemství duchovního života.
 • 15.1. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem. Duchovní léčení.
 • 18.1. Cesty za poznáním: Galaktická brána s Ing. Adolfem Tnnemanem, Ph.D., Psychospirituální evoluce a nalezení smyslu života. AKCE PŘELOŽENA NA BŘEZEN!
 • 20.1. Kurz výuky vykládání Lenormandových karet se Světlanou Šrajtovou Speciál – Karmické vztahy a souvztažnosti.
 • 25.1.  Cesty za poznáním: Zakázaná archeologie s Jiřím Voňkou AKCE PŘELOŽENA NA BŘEZEN!

 

2018

PLESY+ Kulturní akce

13.01.                Ples Kutilů

17.02.                Ples TyfloCentrum Pardubice

3.03.                  Ples STALLIONS Pardubice

10.03.                Taneční merenda Veterán klub Pardubice

23.03.                Aviatický ples

 

KARNEVALY

24.02.                Sluníčko – DĚTSKÝ KARNEVAL

 

TANEČNÍ

od 10.01.  středy        Taneční pro manželské a přátelské dvojice – paní Jitka Boháčová

od 14.01.  neděle        Taneční pro manželské a přátelské dvojice – pan Radek Smejkal

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close