KULTURNÍ AKCE

Hudební pondělníky 2. pololetí 2018
17:30 - 19:00 hod.

 • 22. října   Země česká, domov můj
  • Příznivců hudby slavného moravského rodáka světového významu neustále přibývá. Avšak ve znamení pravdivého přísloví „nikdo není doma prorokem“ se Janáček hraje více ve světě než u nás. Jeho bouřliváctví a osobitost v nás, konzervativních posluchačích, stále budí pocit jakési nejistoty, „neblahého“ vybočení z řady osvědčených tradic. Pravda, málokterý skladatel dokázal tak rozbouřit starší klidné vody. V případě Janáčka bohužel vítězí stále předsudky než touha přesvědčit se, oč se ochuzujeme, když a priori odmítáme vstoupit do krajin méně probádaných. Snad toto nahlédnutí přispěje k hlubšímu poznání nebývale nádherné a silné hudby letošního jubilanta (v srpnu uplynulo již 90 let od jeho úmrtí), jíž nás obohacuje stejně, ba v mnohém intenzivněji než jeho starší kolegové.
 • 12. listopadu   Laskavý Leoš Janáček
  • Už po šedesáté rozkvete zámecké návrší nedaleké Litomyšle hudbou našich a světových skladatelů. Na přelomu června a července se koná již šedesátý ročník Smetanovy Litomyšle. Její dosavadní historie není o mnoho chudší než historie našeho festivalu nejvýznamnějšího – Pražského jara. Navíc svým původním zaměřením na operu má oproti jen o dva roky starší sestře specifičnost, která zaslouží pozornost celé hudební veřejnosti. V rámci jednoho podvečera nahlédneme do dějin této největší východočeské hudební slavnosti, povšimneme si jejích slavných počátků a poslechneme si ukázky umění celé plejády významných interpretů, kteří na nádvoří zámku, nebo v jeho přilehlých prostorách, či na pódiu Smetanova domu vystoupili.
 • 10. prosince  Vánoce se starými českými kantory

  • Vánočně rozzářená radostná hudba u nás zněla od nepaměti. Naši předchůdci nepotřebovali žádné zvukové nosiče. Vystačili si sami, svou pílí, uměním, které získávali v tehdejších školách anebo v kostelích. Byli skromnější, než jsme my. Byli však hudebně mnohem vzdělanější a muzikantsky zdatnější. Nejkrásnější vánoční hudba pochází z dob baroka a klasicismu, kdy staří čeští kantoři působili jako hudebníci na školách a především na kůrech  kostelů – od největších měst až po malé vísky v nejvzdálenějších místech. Zvláště o Vánocích vznikala díla tak půvabná, že se k nim dodnes vracíme. Dokáže nám jednoduchými, avšak velmi působivými hudebními prostředky přinášet nejen radost z krásné hudby, ale i velké duchovní obohacení.

Cestovatelské úterky 2. pololetí 2018
17:30 - 19:30 hod.

 • 25. září   Rakousko, Grossglokner, Itálie, Largo di Garda, průjezd Dolomity

  • Letní cesta do země našich jižních sousedů začíná průjezdem vysokohorskou silnicí Hochalpenstrasse, procházející pod nejvyšší rakouskou horou Grossgloknerem. Neopomeneme krátkou vyhlídkovou odbočku na Edelweisspitze, po níž vyjedeme až do velehorských výšek. Druhé odbočení nás po několika kilometrech přivede na výšinu Franze Josefa. Ta se nachází nad ledovcem, který nás bude oddělovat od masivu Grossglokneru. Od parkoviště se vydáme na několikahodinovou túru podél splazu ledovce k nejbližší chatě, nacházející se už nad třítisícimetrovou výškovou hranicí. Během sjezdu do údolí se krátce zastavíme uprostřed vesnice Heiligenblut. Než se vydáme do Itálie, vystoupáme ještě od řečiště Drávy na jednu z náhorních plošin Lienzerských Dolomit. A pak už přejedeme, tenkrát ještě kontrolovanou hranici, do Itálie. Na úvod projedeme od severu k jihu podél jezera Lago di Garda. Na jižním pobřeží jezera si prohlédneme památky historického města Sirmione. Za stejným účelem zajedeme i do Verony a zastavíme se i v Trentu. Pak už dojde na druhou hlavní náplň cesty a to průjezd napříč Dolomity a to od jihozápadu na severovýchod. Zastavovat budeme na všech místech s těmi nejlepšími výhledy a vydávat se budeme  na kratší vycházky do okolí. Tak to bude na Passo Pordoi i Passo Falzarego, z něhož vyjedeme na vrchol Lagazuoi, kde se vydáme na půldenní túru. Nakonec si prohlédneme italské významné letovisko Cortinu a v Rakousku pak středověký hrad Hohen Werfen, nacházející se nedaleko Salzburgu.
 • 9. října   Jižní Norsko 2011, 1 část

  • Třetí návštěva severských zemí měla za cíl poznání především jižní části Norska. První zastávka už ale byla v severoněmeckém městě Schwerinu, kde jsme prošli centrum a především si prohlédli exteriéry malebného zámku uprostřed sladkovodních jezer. Pouze dopoledne jsme pak věnovali prohlídce donedávna největšího německého města Hamburku, kde se nachází mnoho památek tohoto hanzovního města. Večer pak jsme zastavili ve Flensburku, městě ležícím na hranici s Dánskem. V Dánsku jsme pak měli jen dvě zastávky. První poblíž místa s nejvyšší nadmořskou výškou země (173 m n. m.) Himmelbjergetu a odpoledne jsme prohlíželi památky v centru města Alborg. Pak jsme již zamířili do přístavu Hirtshalsu, odkud jsme přepluli do jižního Norska. Po přistání v Kristiansandu, kde navštěvujeme pevnost ze 17. století a další památky, k nimž patří i staré městské jádro nazvané Kvadraturen. Jde o dřevěnou architekturu v pravoúhlé zástavbě. Poblíž ústí řeky Mandalselvy se nachází nejjižnější cíp norského území. Vyznačuje se skalnatým terénem s majákem. Odtud pak podél jihozápadního pobřeží, které oplývá množstvím, především přírodních pozoruhodností, přejíždíme do Stavangeru. Tady nás zase zaujaly mnohé památky, k nimž bezesporu patří čtvrť asi 150 malých dřevěných domků. Dominantu městu vytváří známá požární věž, stojící ještě na městské vyvýšenině. Prohlédli jsme si i stavangerský dóm z 12. století. Místem, kam se nám během uplynulých návštěv nepodařilo dostat, byl Prekestolen, známý i pod přeloženým názvem Kazatelna. Jde o skálu vypínající se kolmo 603 m nad vodami Lysefjordu. Úžasné výhledy na hladinu fjordu i hornaté okolí. Dál nás čekal průjezd náhorní plošinou Hardangervidda a za ní nejdelším podhorským tunelem na světě, dlouhým téměř 25 km. Za ním zase přeplouváme nejdelší norský fjord a začínáme stoupat do oblasti Jotunheimen, nejvyšších norských hor. Závěr úvodní části je ve městečku Lom, kde si prohlédneme jeden z mála zachovaných dřevěných kostelíků nazvaných stavkirke.
 • 23. říjen   Jižní Norsko 2011, 2. část

  • Druhá část dokumentu začíná v Lomu na nejsevernějším bodě letošní cesty. A hned za městem stoupáme tentokrát podél východní strany, znovu do pohoří Jotunheimen. Z hor sjíždíme krajinou plnou jezer  do přívětivějších míst směrem na Oslo. Cestu si prodlužujeme do nejvíce opěvovaného stavkirke v Heddalu. Cestou se zastavujeme u městských vodopádů ve Fagernes a pár kilometrů před Heddalem u největšího norského barokního chrámu v Konsbergu. Pak už přejíždíme do metropole země, Oslo. Tady se nejprve zastavíme na vrchu Holmenkollen a pak se vydáváme na prohlídku centra metropole. Ve filmu nechybí  noční pohledy na královský zámek, monumentální budovu radnice, nedávno dostavěnou operu  a hlavní obchodní třídu města. Ráno zajíždíme na ostrov muzeí Bygdöy a do jednoho z nich, kde je k vidění loď Fram také vstupujeme. Odpoledne pak procházíme známou atrakcí Vigelandovým parkem, kde jsou zcela zblízka k vidění stovky jeho soch. S Oslo se rozloučíme pozdně odpolední prohlídkou interiérů radnice. Cestou k domovu odbočíme ke stovkám švédských ostrůvků nedaleko za hranicí s Norskem. Prohlídkou středověkého hradu Bohus fortress z 12. století nedaleko Göteborgu a průjezdem hraničního podmořského tunelu a mostů spojujících Skandinávii se Střední Evropou se se Skandinávií rozloučíme. Dík podstatně lepšímu počasí zajíždíme do Drážďan, kde prohlídkou historického centra města dokument končí.
 • 6. listopad    Krkonoše soubor starších filmů

  • Souboru několika krátkých videofilmů z turistických výšlapů za přírodními krásami nejvyšších hor naší vlasti bude premiérově předcházet prohlídka brány do Krkonoš, město Vrchlabí. Postupně pak projdeme jarní přírodou z Jánských Lázní na Černou horu a přes Luční a Slezskou boudu sestoupíme Obřím dolem do Pece. Naopak v barevném podzimu se vydáme na procházku po Rýchorách, kam se ještě jednou vrátíme na počátku léta. Ve stejném ročním období se z Pomezek přes Sněžku, Luční boudu a Výrovku vydáme do Pece. Neopomeneme ani Špindlerův Mlýn, odkud se Dlouhým dolem přes Výrovku, Rozcestí a Liščí horu vydáme k Náchodské boudě a celodenní cesta skončí v Černém Dole.
 • 27. listopad  Holandskem na kolech 2010

  • V létě roku 2010 se vydala skupina cykloturistů do rovinaté země mlýnů, vodních kanálů a spousty památek. Po celodenní cestě autobusem jsme se ubytovali v Amstelveenu, což je dnes vlastně jedna čtvrť Amsterdamu. Svá kola jsme však vyložili až v Hornu, když jsme si předtím prohlédli zvláštní architekturu a památky města Enkhuizen, vzdáleného od místa pobytu 54 km. Z Hornu jsme pak už na kolech přejeli do Volendamu, a blízkého Edamu. Protože jsme získali časový náskok, zajeli jsme i do další rybářské vesnice Marken, rozkládající se na konci 4 km dlouhého pevninského výběžku.  V dalších dnech jsme podobně navštívili místo pobytu Jana Amose Komenského Narden, významné kulturní středisko Haarlem, a mnoho dalších míst dostupných vzhledem ke vzdálenostem a našim silám. Autobusem jsme se pak vydali do míst vzdálenějších a to do Arnhemu, Appeldoornu a Utrechtu. Samozřejmě jsme nevynechali ani Amsterdam, kde jsme za krásného počasí projeli lodí okruhem grachtů pod nejvýznamnějšími památkami.
 • 4. prosinec Střední a západní Kréta
  • Pohledy z paluby letadla po startu z pardubického letiště, zajímavosti po trase včetně pohoří Olympu a pak převážně západní a střední část nejjižnějšího evropského ostrova můžete vidět dokumentárním videofilmu. Prohlédneme si památky Rethymna a hlavního města ostrova Kréty Heraklionu. S průvodci navštívíme palác v Knóssu a Archeologické muzeum. Projdeme nejdelší evropskou soutěskou Samaria a to z nadmořské výšky 1200 m až ke hladině Libyjského moře. Let nad bezoblačnou Evropou domů cestopisný dokument zakončí.

Agentura JMJ – Mgr. Jan Maria Joza

LISTOPAD  2018

2.11. Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové, CSc., Nový galaktický rok
3.11. Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc, Evoluce bytosti, Bytost člověka jako jeho strukturovaná část
5.11. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem – Pohybový aparát. Léčení páteře a pohybového ústrojí bioenergií. Praktické ukázky.
15.11. Cesty za poznáním: Jak vyčistit karmický dluh. Večerem provází Pavel Krejčí.
17.11. Sobotní seminář Průvodce Lenormand – Poselství Lenormandových karet předává Světlana Štrajtová 3. část
19.11. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika s Ing. Antonínem Strnadem – Pohybový aparát. Léčení páteře a pohybového ústrojí bioenergií. Praktické ukázky.
29.11. Cesty za poznáním: Čísla nás v životě nejen ovlivňují, ale i řídí. Poznání, praktické zkušenosti a náměty pro léta 2019-2020 přináší Beda E. Procházka

 

PROSINEC  2018

3.12. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika Ing. Antonínem Strnadem – Optimální způsoby léčení rakoviny klasickou medicínou společně s alternativními metodami
6.12. Cesty za poznáním:Předvánoční setkání s Ivou Azar Radulayovou – Proč jsme pro sebe tím nejdůležitějším?
7.12. Páteční aktuality: Cyklus přednášek prof. MUDr. Ally Kulikové, CSc., Druhy lidských Duší- Historie rozvoje. Jejich funkce a aktivita. Organizovanost Duší
8.12. Sobotní cyklus seminářů prof. MUDr. Ally Kulikové,CSc, Evoluce bytosti, Záchrana Duší
17.12. Poznáváme komplementární medicínu: Celostní medicína a psychosomatika Ing. Antonínem Strnadem – Optimální způsoby léčení rakoviny klasickou medicínou společně s alternativními metodami

 

2018

PLESY+ Kulturní akce

13.01.                Ples Kutilů

17.02.                Ples TyfloCentrum Pardubice

3.03.                  Ples STALLIONS Pardubice

10.03.                Taneční merenda Veterán klub Pardubice

23.03.                Aviatický ples

 

KARNEVALY

24.02.                Sluníčko – DĚTSKÝ KARNEVAL

 

TANEČNÍ

od 10.01.  středy         Taneční pro manželské a přátelské dvojice – paní Jitka Boháčová

od 14.01.  neděle        Taneční pro manželské a přátelské dvojice – pan Radek Smejkal

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close